Eläinalan termit tutuksi, osa 1

Oletko sä koskaan pohtinut, että mikä on sonni? Tai mikä on broileri?

Etenkin maatalousalan perustutkinnon opiskelleena pistin merkille, että meillä ihmisillä menee todella herkästi maatalouden termit sekaisin. Eikä se ole ihmekään, jos ei työskentele maatalousalalla, tai tuttavapiiriin ei kuulu tilallisia. Tästä inspiroituneena halusin jakaa teille tietoani. Maatalousalan termit olivat yksi ensimmäisistä aihealueista, joita käsittelimme maatalousalan opintojen alettua.

 

Nauta (Bos taurus) on eläinlajin nimi, vaikka puhumme herkästi lehmistä.

 • Karjalla tarkoitetaan pääasiassa tuotantoeläimiä, useimmiten nautakarjaa. Myös sioista, vuohista ja lampaista voidaan puhua karjana.
 • Lehmällä tarkoitetaan naaraspuolista nautaa, joka on poikinut.
 • Hieho on vähintään 8 kuukauden ikäinen naaraspuolinen nauta, joka ei ole vielä poikinut.
 • Sonni on yli 6 kuukauden ikäinen urospuolinen nauta
 • Härkä on urospuolinen nauta, joka on kastroitu.
 • Vasikka on alle 6 kuukauden ikäinen naudan jälkeläinen.
 • Navetta on rakennus, jossa pidetään nautoja.
 • Pihatto on tietynlainen navetta, jossa eläimet voivat valita oleskelupaikkansa ympäri vuorokauden.
 • Parsinavetta on navetta, jossa kukin eläin (pois lukien vasikat ja nuorkarja) ovat kytkettynä omaan parteensa.
 • Karjaa voidaan pitää kahdessa eri tarkoituksessa.
  • Lypsylehmiä pidetään maidontuotannon vuoksi
  • Emolehmiä ja lihakarjaa pidetään lihantuotantoa varten
 • Ternimaito on maitoa, jota lehmä tuottaa 4 vuorokauden ajan poikimisen jälkeen. Ternimaito sisältää vasta-aineita, helposti sulavia ravinteita, kivennäisiä sekä vitamiineja. Ternimaidon sisältämät aineet edistävät vasikoiden suoliston toimintaa ja aikaansaavat muun muassa ulostamisen. Näistä syistä ternimaito on vasikoille elintärkeää.

 

Lammas (Ovis aries)

 • Uuhi on karitsoinut naaraspuoleinen lammas
 • Pässi on urospuoleinen lammas
 • Karitsa on alle kuukauden ikäinen lampaan jälkeläinen
 • Vuonue on samalla kertaa syntynyt karitsoiden ryhmä
 • Lampola on rakennus, jossa pidetään lampaita

 

Vuohi (Capra aegagrus hircus)

 • Kuttu on poikinut naaraspuoleinen vuohi
 • Pukki on urospuoleinen vuohi
 • Kili on alle kuukauden ikäinen vuohi
 • Kuttula on rakennus, jossa vuohia pidetään

 

Sika (Sus scrofa domestica)

 • Emakko on porsinut naaraspuoleinen sika.
 • Karju on sukukypsä urospuolinen sika.
 • Porsas on sian jälkeläinen.
 • Pahnue on ryhmä samaan aikaan syntyneitä porsaita.
 • Emakkosikala on sikala, joka on erikoistunut porsimiseen, ja tuottaa porsaita.
 • Kasvatussikalassa (lihasikala) keskitytään porsaiden kasvattamiseen lihatuotantoa varten.
 • Yhdistelmäsikala on sikala, jossa yhdistyy emakko- sekä kasvatussikala. Yhdistelmäsikalassa tuotetaan porsaita, ja siellä porsaat myös kasvatetaan teuraskokoon asti.
 • Jalostussikala (siitossikala) on erikoistunut tuottamaan jalostuseläimiä muille sikaloille.

 

Siipikarja on nimitys tuotantomuodolle, jossa tuotantoeläimenä pidetään erilaisia lintuja. Vuonna 2015 Suomen siipikarjasta noin 58 % muodostui broilerituotannosta, 29 % munivista kanoista, ja noin 2 % kalkkunoista. Loput noin 5 % muodostuu ankoista, hanhista, fasaaneista, tarhatuista sorsista, helmiäiskanoista ja strutseista.

Siipikarjaa pidetään yleensä kahdessa eri tarkoituksessa, lihaa tai munia varten.

 

Kana (Gallus gallus)

 • Broileri on lihantuotantoon jalostettu kanarotu. Broilereiksi kasvatetaan sekä kukot että kanat.
 • Parvi on tietyn kokoinen ryhmä kanoja tai lintuja.
 • Pehku on toinen nimitys kanaloiden kuivikkeille. Suomessa yleisimpiä pehkumateriaaleja ovat turve ja kutteri.
 • Untuvikko on alle 2 viikon ikäinen kananpoikanen.
 • Kananpoika on kasvatettava kana, joka ei ole vielä tarpeeksi vanha munimaan.
 • Munivia kanoja voidaan pitää seuraavissa kanaloissa:
 • Virikehäkkikanala on kanala, jossa kanat ovat häkeissä. Virikehäkeissä on pesä, pehkualue ja orret. Näiden lisäksi häkissä tulee olla varuste, johon kanojen kynnet hioutuvat.
 • Lattiakanalassa kanat ovat vapaana lattialla tai eri tasoilla.
 • Kerroslattiakanalassa kanat ovat vapaana kanalassa. Pehkualueen lisäksi kanoilla on käytössä useampia tasoja, joilla sijaitsevat pesät. Kerroslattiakanaloissa kanoilla on useita mahdollisuuksia valita oleskelupaikka, koska tasoja on huomattavasti enemmän, kuin lattiakanalassa.
 • Ulkokanala (Free range) on lattiakanala, jossa kanoilla on vapaa pääsy laitumelle. Ulkokanalassa kanoja saa pitää sisällä vain 12 viikkoa vuodessa. Ulkokanala ja luomukanala ovat kaksi eri asiaa.
 • Luomukanalassa kanat ovat vapaina lattialla tai eri tasoilla. Luomukanalassa parvien koko, eläintiheys, orsitila, ikkunapinta-ala, luukkujen määrä sekä ulkoilualue ovat tarkkaan mitoitettu. Kanoilla tulee olla mahdollisuus ulkoiluun touko-lokakuun välisenä aikana säiden salliessa. Luomutuotantoa ohjataan tarkkojen säädösten avulla, jotka ovat samat koko EU:n alueella.
 • Broilerit kasvatetaan avarissa kasvattamoissa, joissa ne saavat elää vapaana lattialla turve- tai kutterikuivikkeen päällä.

 

Lähteet:

Nauta
https://www.elaintieto.fi/nauta/
Lypsylehmän ruokinta ja hoito – Sakari Alasuutari, Katariina Manni, Helena Rautala (2013)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Karja
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100592

Lammas
https://lammasyhdistys.fi/lammastietoa/
https://www.elaintieto.fi/lammas/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lammas
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100587

Vuohi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vuohi
https://suomenvuohiyhdistys.fi/index.php?pageid=20&kieli=fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100589#Pidm45053757457472

Sika
https://www.elaintieto.fi/sika/
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokaketju-ruuan-matka-pellolta-poytaan/maatila/kotielaimet/sika
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sika
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120629

Kana
Siipikarjatuotanto elinkeinona – Tiina Harrinkari, Ilkka Raukola (2021)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100673
https://siipi.net/
http://www.siipi.info/psp/olosuhteet_ruokinta_hoito.html
https://www.elaintieto.fi/kana/
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokaketju-ruuan-matka-pellolta-poytaan/maatilalla-kasvatetaan-ruokaa/kotielaimet/kanat-ja-broilerit